Klachtenregeling

 

Als u klachten over de therapie hebt, dient u dat in eerste instantie met de beeldend therapeut zelf te bespreken.
Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich beroepen op de klachtenprocedure bij de Federatie voor Vaktherapie.
Deze is te vinden via de FVB website. In mijn praktijk ligt een folder van de klachtenprocedure ter inzage.