Over beeldende therapie.

Beelden zeggen vaak meer dan woorden. In de beeldende therapie gaat u na een korte voorbespreking aan de slag met allerlei materialen om uw eigen verhaal vorm te geven. De werkstukken die tot stand komen helpen om de problemen heel letterlijk ‘onder ogen’ te zien. Het maken ervan laat u ervaren wat uw sterke kanten zijn. Beide zijn belangrijk in het proces om uzelf beter te leren kennen en uw problemen hanteerbaar te maken en op te lossen. Uw eigen thema’s, de dingen die voor u belangrijk zijn, zijn het uitgangspunt voor de therapie. Naast plezier, ontspanning en bevrediging om voor uzelf op deze wijze bezig te zijn.

In beeldende therapie mag veel en moet niets. Materialen zijn geduldig en kunnen op alle denkbare manieren vervormd en gebruikt worden. Eisen aan beeldende kwaliteiten zijn niet aan de orde. Wél een veilige omgeving om te kunnen werken en te experimenteren met allerlei teken- en schildermaterialen, klei, steen, hout, papier, karton en textiel.

 

Waarom werkt beeldende therapie?


• U bent zichtbaar op een manier die bij u past. U kiest uw eigen materiaal, 
uw eigen vorm.
• Door uw eigen actieve inzet leert u blokkades en lastige gevoelens in uzelf 
te herkennen. 
• Door stil te staan bij uw ervaring tijdens het vormgeven gaat u zichzelf beter 
kennen en krijgt u grip op wat er op emotioneel gebied in u omgaat. 
• U geeft uiting aan gevoelens en emoties die u moeilijk kunt delen met anderen, 
zoals gevoelens van verdriet, schaamte, woede en angst. 
• U geeft zelf betekenis bij het verhelderen en oplossen van uw levensvragen op 
verschillend gebied.
• Uw eigen vormgevingsproces geeft structuur en houvast.
• Door eigen vormgeving ervaart u uw sterke kanten.
• Uw zelfbewustzijn groeit.