Over coaching:

 

"Uw eigen functioneren in balans brengen met het doel waarvoor u staat."


Coaching is een krachtige en persoonlijke manier om uw wens tot verandering te ondersteunen. Naast het helder krijgen van uw vraag onderzoekt u uw mogelijkheden in de gegeven situatie. U vindt stimulans, steun en motivatie om doeltreffende stappen te zetten met als doel:

 

• plezier in uw werk te blijven houden
• vertrouwen te hebben in uw talenten
• een uitdaging aan te gaan
• evenwicht te vinden in eigen en andermans belangen
• nieuwe eigen mogelijkheden te ontwikkelen
• besluiten te nemen
• hulp te aanvaarden
• uw kwaliteiten te ontplooien

 

Coaching is maatwerk

 

In een vrijblijvend eerste gesprek onderzoeken we wat coaching u kan bieden, onder welke voorwaarden en in welke tijdsspanne.