Supervisie en Coaching

 

Zowel supervisie als coaching zijn bedoeld voor professionals die op zoek zijn naar een verdere beroepsontwikkeling en deskundigheidsbevordering door middel van een begeleid persoonlijk leerproces, waarbij de werksituatie voorop staat.

 

Over supervisie:


" een verbinding maken tussen persoonlijke identiteit en beroepsidentiteit "

 

Supervisie is een methode gericht op het duurzaam verbeteren van uw professioneel functioneren in beroepen waarbij het doelgericht hanteren van de relatie een belangrijke rol speelt. Uw eigen inbreng en reflectie op uw werkervaringen staan centraal. U leert uw persoonlijkheid, beroepskennis en vaardigheden te integreren in de uitoefening van uw werk.

 

Doelstellingen:

 

• Bewust, persoonlijk en professioneel in uw werk staan
• Vaardigheden verwerven in het verder ontwikkelen van het eigen functioneren
• Werkgerelateerde thema’s vanuit verschillende gezichtspunten kunnen zien
• De relationele aspecten van het werk professioneel hanteren

 

Voor wie is supervisie geschikt?

 

• Voor werkers in dienstverlenende beroepen op HBO niveau die vragen hebben 
   rond hun beroepsuitoefening
• Voor werkers in dienstverlenende beroepen op HBO niveau die zich verder 
   willen professionaliseren door een persoonlijk leerproces
• Voor werkers die toe willen treden tot een HBO beroepsregister waarbij een
   supervisiereeks verplicht is, zoals vaktherapeuten, sociotherapeuten, groeps-
   werkers, spv-ers, leraren.
• Voor herregistratie in een HBO beroepsregister