Prijzen en Vergoedingen Beeldende Therapie:

Kennismaking kosteloos

Sessies beeldende therapie: € 95.- per sessie, inclusief het beeldend materiaal, exlusief een eindverslag.

• Bij sommige ziektekostenverzekeringen kunt u de kosten (gedeeltelijk) declareren. Informatie hierover is te vinden op de site van mijn beroepsvereniging: www.fvb.nl

Controleer altijd uw polis of informeer bij uw ziektekosten verzekeraar. Creatieve therapie beeldend valt bij verzekeraars onder het kopje vaktherapie (FVB of NVBT)* bij de alternatieve geneeswijzen of onder psychologische hulp.

• Als u naar mij wordt verwezen wordt door psychiater/psychotherapeut Geny Visbach is het mogelijk dat hij de hoofdbehandelaar blijft en dat ik de deelbehandeling beeldende therapie uitvoer. De behandeling beeldende therapie kan dan vallen onder dezelfde voorwaarden die uw ziektekostenverzekering hanteert voor de vergoeding van de 2e lijns psychotherapie die u bij Geny Visbach volgt. (60 tot 100% vergoeding bij natura polis, 80 tot 100% vergoeding bij restitutiepolis = vrije artsen keuze)

*Mindfulness in combinatie beeldende therapie: €400.- per 5 x een uur.

Over alle mogelijkheden van vergoeding kan ik u mondeling verder informeren.

* FVB

De FVB, de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen is de overkoepelende beroepsvereniging voor creatief therapeuten. Vaktherapie is de nieuwe verzamelnaam voor beeldende-, muziek-, drama-, dans- en psychomotore therapie. De FVB is een belangrijke aanduiding voor de verzekeraar als u voor vergoeding van beeldende therapie in aanmerking wilt komen. NVBT = Ned. Verening voor Beeldende Therapie.