Privacy Bescherming AVG


Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn de regels die u privacy beschermen wettelijk aangescherpt. Deze wet maakt client en hulpverlener duidelijker bewust van een noodzakelijke en zorgvuldige manier van omgaan met uw privacy gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht.


Dit betekent onder meer dat ik:
  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
  • als uw behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier,
  • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

 

Indien u besluit bij mij in behandeling te komen, krijgt u per mail een meer uitgebreide 

schriftelijke versie van mijn privacy beleid ter ondertekening voorgelegd,
zodat u op de hoogte bent van mijn maatregelen in deze.