2009

  Website NVBT, casus Kees 
     
2009    Psychodynamische beeldende groepstherapie. Hoofdstuk 5.3.5 in 
Handboek Beeldende Therapie, Uit de verf. Eindred. Celine Schweizer, 
Bohn Stafleu van Loghum Houten. p. 298 - 305
     
2009    Verrassing versus protocol, pleidooi voor het mechaniek van de 
ontroering. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid MGv 64 
maart. p 126 – 132
     
2008    “Stippelen”, voorbeelden uit de creatieve therapie. Hoofdstuk in 
De Kunsten van het Leven. Red. Henk Smeijsters, Veen Magazins BV, 
Diemen p. 57 – 63
     
2005    Eerste indrukken bij een startend supervisieproces, invloed van 
terloopse voorvallenop de vorming van een werkrelatie. Supervisie 
en Coaching 22 p. 85 - 98
     
2004    Creatieve Therapie en seksueel trauma, welke betekenis kan creatieve 
therapie beeldend hebben in de klinisch-psychotherapeutische behandeling 
voor slachtoffers van seksueel misbruik? Hoofdstuk 8 in Handboek 
Psychotherapie na seksueel misbruik. Red. Nelleke Nicolai, de Tijdstroom 
Utrecht. p. 161 - 177
     
2003   Creatieve Therapie Beeldend. Anke Meerman en Monique Gerritsen. In 
Handboek Integratieve Psychotherapie, red. Wim Trijsburg, Elsevier/de 
Tijdstroom, Maarssen. IV2.9-1 – IV p. 9 -26
     
2002    Interview met Marijke Arendsen Hein, Nieuwsbrief VMPD, nr 56 28e jaargang
     
2001    The Developmental Profile as a guideline for the balance of disorganisation 
and structuring in a combined therapy format in clinical psychotherapy.
Geny Th. Visbach and Monique B.G.Gerritsen. Therapeutic Communities, The 
International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations,
22.2 p.99 - 114
     
1998    25 Jaar creatief therapeut in de praktijk: Zichtbaar maken wat ik hoor, 
hoorbaar maken wat ik zie. Tijdschrift voor Creatieve Therapie 3, p.3-8. 
     
1997    On an island in the sun: Art Therapie in training for therapeutic practice. 
Therapeutic Communities, The International Journal for Therapeutic and 
Supportive Organizations,18.2 p. 133 - 143 
     
1995    Art Therapy: the real art is the process. Therapeutic Communities, The 
International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations,
16.1 p.25 – 35
     
1994   Creatieve Therapie, het proces is de kunst, Maandblad Geestelijke 
volksgezondheid MGv 4, p 405 – 413